Regulamin Kart Podarunkowych
 1. Karty wartościowe Imienne/Podarunkowe są kartami elektronicznymi wydawanymi przez Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie (dalej - Spółka) i upoważniającymi do korzystania z usług na terenie Aquaparku Reda.
 2. Karta Imienna/Podarunkowa umożliwia zakup biletu do wybranej strefy obiektu według aktualnego cennika oraz dokonanie dopłaty czasowej i wypożyczenia ręcznika; Karta Imienna/Podarunkowa nie umożliwia zakupu biletu grupowego. Kartą Imienną/Podarunkową nie można płacić za towary w strefie Aqua Spa & Saunarium oraz usługi gastronomiczne – są one rozliczane osobno gotówką lub kartą płatniczą przy wyjściu w kasie biletowej obiektu.
 3. Płatność za Karty Imienne/Podarunkowe może być dokonywana gotówką, kartą płatniczą lub przelewem bankowym.
 4. Karty Imienne/Podarunkowe nie podlegają zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne.
 5. Karta Imienna/Podarunkowa nie upoważnia do zakupu kart podarunkowych lub imiennych. Nie ma możliwości łączenia wartości kilku Kart Imiennych/Podarunkowych, ani możliwości korzystania z kart rabatowych przy opłacaniu transakcji kartą Imienną/Podarunkową (promocje nie łączą się). Z Karty Imiennej może skorzystać tylko i wyłącznie osoba na którą założony jest profil w systemie, zakładany podczas sprzedaży.
 6. Regulowanie płatności Kartą Imienną/Podarunkową odbywa się poprzez pomniejszenie wartości Karty Imiennej/Podarunkowej o kwotę odpowiadającą wartości zakupionych biletów.
 7. Karty Podarunkowe są ważne przez czas określony w ofercie sprzedaży (okres ważności), zgodnie z kwotą na karcie: 100 zł – 3 miesiące; 150 zł - 3 miesiące oraz 250 zł i 500 zł - 6 miesięcy. Karty Imienne posiadają okres ważności określony w ofercie sprzedaży, zgodnie z kwotą na karcie: 100 zł – 3 miesiące; 200 zł - 3 miesiące, 500 zł - 6 miesięcy oraz 1000 zł – 12 miesięcy.
 8. Data zakupu Karty Imiennej/Podarunkowej jest pierwszym dniem jej ważności, chyba że nabywca w momencie jej zakupu zadeklaruje inaczej.
 9. Po upływie okresu ważności Karty imiennej niewykorzystana kwota zapisana na karcie nie podlega zwrotowi.
 10. Termin ważności karty nie może zostać przedłużony.
 11. Przy wyrobieniu Karty Imiennej/Podarunkowej klient zobowiązany jest podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji usług zakupionych za pośrednictwem karty.
 12. Posiadacz karty wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w celach identyfikacji użytkownika karty.
 13. Aquapark Reda nie ponosi odpowiedzialności za Karty Imienne/Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu.
 14. Aquapark Reda nie odpowiada za brak możliwości wykorzystania Karty wynikający z utraty połączenia elektronicznego lub telefonicznego z systemem informatycznym wydawcy Karty.
 15. Nabycie lub korzystanie z Karty Imiennej/Podarunkowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 16. Reklamacje można zgłaszać pisemnie bądź mailowo pod adres bok@aquparkreda.pl. Wszelkie reklamacje związane z zakupionymi Kartami Imiennymi będą rozpatrywane drogą pisemną bądź mailową w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania, zgodnie z regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 17. Aquapark Reda zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia. 
 18. Administratorem danych osobowych jest Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-313) przy ul. Tatrzańskiej 10 i przetwarzane są one w celu umożliwienia świadczenia usługi. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 RODO – tj. przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy (świadczenia usług). Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do nich, ich poprawiania, usuwania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich przeniesienia do innego administratora danych. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania usługi objętej kartą. 

ZATWIERDZONO DNIA: 25.01.2019
ZARZĄD ZESPOŁU BASENÓW REKREACYJNYCH W REDZIE Sp. Z o.o.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl