Regulamin Karnetu Saunamaniaka
 1. Karty ilościowe są kartami elektronicznymi wydawanymi przez Aquapark Reda, którego właścicielem jest Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Gdyni (dalej-Spółka). Karta ilościowa (Karnet Saunamaniaka) uprawnia do 10 wejść na trzy godziny pobytu w strefie Saunarium.
 2. Kartą ilościową (Karnet Saunamaniaka) nie można płacić za towary i usługi w strefie Aqua Spa & Saunarium oraz gastronomię na obiekcie – nabywane tam usługi rozliczane są osobno gotówką lub kartą płatniczą przy wyjściu w kasie biletowej obiektu.
 3. Płatność za Karty ilościowe (Karnet Saunamaniaka) może być dokonywana gotówką, kartą płatniczą lub przelewem.
 4. Karty ilościowe (Karnet Saunamaniaka) nie podlegają zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne.
 5. Karta ilościowa (Karnet Saunamaniaka) jest ważna 3 miesiące. Po upływie tego okresu niewykorzystane wejścia zapisane na karcie nie podlegają realizacji, a środki za niewykorzystane wejścia nie podlegają zwrotowi.
 6. Termin ważności karty nie może zostać przedłużony.
 7. Właściciel Karnetu Saunamaniaka może zrealizować wejście wraz z osobą towarzyszącą (podczas realizacji pobierane są z karty dwa „wejścia”).
 8. W przypadku przekroczenia czasu, do którego wykorzystania uprawnia karta (3h) klient zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty według obowiązującego cennika (50gr/min/os).
 9. Data zakupu Karty ilościowej (Karnet Saunamaniaka) jest pierwszym dniem jej ważności, chyba że nabywca w momencie jej zakupu zadeklaruje inaczej.
 10. Przy wyrobieniu Karty ilościowej (Karnet Saunamaniaka) klient zobowiązany jest do podania imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji usług zakupionych za pośrednictwem karty.
 11. Posiadacz karty zobowiązuje się do udzielania swojego wizerunku w celach identyfikacji użytkownika karty.
 12. Aquapark Reda nie ponosi odpowiedzialności za Karty ilościowe (Karnet Saunamaniaka), które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu.
 13. Aquapark Reda nie odpowiada za brak możliwości realizacji Karty wynikający z utraty połączenia elektronicznego lub telefonicznego z systemem informatycznym wydawcy.
 14. Nabycie lub korzystanie z Karty Ilościowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 15. Reklamacje można zgłaszać pisemnie bądź mailowo pod adres bok@aquaparkreda.pl. Wszelkie reklamacje związane z zakupionymi Kartami Ilościowymi będą rozpatrywane na drodze pisemnej bądź mailowej w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, zgodnie z regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 16. Aquapark Reda zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia. 
 17. Administratorem danych osobowych jest Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-313) przy ul. Tatrzańskiej 10 i przetwarzane są one w celu umożliwienia świadczenia usługi. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 RODO – tj. przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy (świadczenia usług). Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do nich, ich poprawiania, usuwania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich przeniesienia do innego administratora danych. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania usługi objętej kartą.

ZATWIERDZONO DNIA: 25.06.2018
ZARZĄD ZESPOŁU BASENÓW REKREACYJNYCH W REDZIE Sp. Z o.o.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl